VOORLOPIGE teamindeling 2018 - 2019

voorlopige teamindeling 2018 -2019

 

A1 hoofdklasse

B1 1e klasse

C1 1e klasse

Jaimy de Vries Berber Buren Lisse van der Knaap
Hiska Lanting Willemijn Spoelstra Yfke Wagenaar
Dana Reen Esmee Ringersma Jente Hollenberg
Sterre van der Tuuk (voorlopig) Iris Koopman Lieke Bok
Rixt Draijer Femke Staalsmid Marrit Bok
Sterre Brouwer (voorlopig) Marrit Nooitgedagt Aukje Haanstra
Mariska Veenstra Meike Kroese Kim Bruggenkamp (dispensatie)
Hester Dijkstra (dispensatie) Elize Veenstra Jorien van der Zande (dispensatie)
  Eva Zijlstra (dispensatie)  

 

 

A2 1e klasse

B2 1e klasse

C2 2e klasse

Lieke Albertsma Isa de Haas Heleen Klasen
Jikkie Wagenaar Froukje-Antsje Zeilstra Bente van Solkema
Lise van Oostrum Willeke Sikma Elbrich de Vries
Jildau Slikkerveer Demi Sybrandy Doutsen Hollenberg
Hedwich Reitsma Amber Zijlstra Anniek Zijlstra
Tessa de Vries Fenna van der Zee Emma de Vries
Bente Vlas Fardou Hoekstra Britt Kenter
Emma van Bergum Ineke Velting Nelly Damstra
Mirthe Penneweert   Femke Poelstra