Voorlopige teamindelingen seizoen 2019 - 2020

Het samenstellen van teams voor het nieuwe seizoen 2019-2020 was weer een hele puzzel voor de JTC

Door een aantal afzeggingen bij de MA is er maar één A team te vormen en gaat een aantal A meisjes naar de dames

Reacties graag naar mailto:jeugdcommissie@stanfries.nl

Dames 2 Meisjes A    
       
  Berber van Buren    
Sterre Brouwer Iris Koopman    
Hester Dijkstra Meike Kroese    
Rixt Draijer Marrit Nooitgedagt    
Hiska Lanting Willemijn Spoelstra    
Lise van Oostrum Femke Staalsmid    
Dana Reen Elize Veenstra    
Hedwich Reitsma Annewil de Vries    
Jildau Slikkerveer Eva Zijlstra    
Mariska Veenstra      
Jaimy de Vries      
Jikkie Wagenaar      

 

 

Meisjes B1 Meisjes B2 Meisjes C  
       
Marrit Bok Lieke Bok Nelly Damstra  
Jente Hollenberg Pien Dijkstra Doutsen Hollenberg  
Lisse van der Knaap Aukje Haanstra Britt Kenter  
Esmee Ringersma Isa de Haas Heleen Klasen  
Willeke Sikma Fardou Hoekstra Bente van Solkema  
Demi Sybrandy Femke Poelstra Elbrich de Vries  
Frouke Antsje Zeilstra Ineke Velting Emma de Vries  
Fenna van der Zee Amber Zijlstra Anniek Zijlstra