Sponsoring algemeen

Spon•sor

de; m,v -s, -soren persoon of instelling die ten bate van iem of iets geld beschikbaar stelt.

Spon•so•ren

sponsorde, h gesponsord geld beschikbaar stellen voor een sport, een onderzoek enz., veelal met reclamedoeleinden.
(Van Dale, 2011)

Spon•so•ring

is van groot belang voor het bestaan van Volleybalvereniging Stânfries. Met de onmisbare hulp van onze sponsorgroep kunnen we stellen dat Stânfries een financieel daadkrachtige vereniging is. Ook aan het begin van het nieuwe seizoen 2011 – 2012 merken we dat er binnen het bedrijfsleven van IJlst en omstreken veel draagvlak is voor onze vereniging.
Mensen en bedrijven voelen zich verbonden met Stânfries en willen iets voor de vereniging betekenen, dit blijkt vooral uit het nog steeds toenemende aantal sponsoren.

De spon•sor•com•mis•sie

van Stânfries houdt zich voornamelijk bezig met het werven van nieuwe sponsoren en het onderhouden en uitbreiden van contacten met de sponsoren. De commissie is het primaire aanspreekpunt voor alle zaken rondom sponsoring van Stânfries. De commissie draagt daarnaast bij aan de positieve uitstraling van de vereniging en haar sponsorgroep middels de reclameborden en wedstrijdboekjes tijdens de thuiswedstrijden op zaterdag in de Utherne, de presentatiegids en de invoering van het uniforme tenue.
Onder het kopje ‘sponsoren’ vindt u alle logo’s van de sponsorgroep van Stânfries die onze vereniging een warm hart toedragen. Graag willen we deze sponsoren hartelijk danken voor hun bijdrage, in welke vorm dan ook, aan onze vereniging. Wij waarderen de samenwerking met deze bedrijven enorm!