Laatste nieuws

Vacature en vrijwilligers

Gepubliceerd door: Bestuur op 29 September 2016

Vrijwilliger(s) gezocht!                                                                        

Beste leden van onze vereniging,

Op dit moment hebben wij een aantal vacante functies en vrijwilligerstaken binnen onze bloeiende vereniging.

Graag brengen wij deze onder jullie aandacht:

Nieuwe voorzitter

Volleybalvereniging Stânfries is op zoek naar een nieuwe algemeen voozitter.

Onze huidige voorzitter Wytske Posthuma heeft laten weten,  na jaren aan onze vereniging verbonden te zijn geweest, een stokje graag te willen overdragen. 
Wie wil ons bestuursteam komen versterken? Wij denken aan:

·         Enthousiaste persoon die onze vereniging een warm hart toedraagt, bij voorkeur uit de gelederen van onze club (actief lid of ouder/familie van jeugdlid).

·         Iemand met bestuurlijke en/of leidinggevende ervaring.

·         Iemand met visie en ideeën en deze actief uitdraagt.

·         Iemand met communicatieve vaardigheden, besluitvaardig, doortastend en zich goed kan verplaatsen in anderen (sporters, vrijwilligers, coaches, trainers ed)

·         Iemand met het vermogen eendracht binnen de club te realiseren.

·         Een volleybalhart is een pré

Het bestuur vergadert gemiddeld een keer per maand. 
Veel organisatorische en uitvoerende taken zijn ondergebracht bij diverse commissies, zoals een jeugdcommissie, technische commissie, materialencommissie, activiteiten- en sponsorcommissie. 
De taak van de voorzitter:

·         Voorzitten van de bestuurs- en ledenvergadering

·         Zorgen voor een goede samenwerking binnen de vereniging

·         Vertegenwoordigt de vereniging actief zowel binnen-, als buiten de vereniging

·         Bepaalt samen met de andere bestuurders het beleid binnen de vereniging

·         Neemt initiatieven om de vereniging organisatorisch, bestuurlijk, financieel  en/of sportief op een hoger niveau te brengen.

Binnen het bestuur hebben we een jaarplanning van de jaarlijks terugkomende werkzaamheden en taken, zodat een overdracht van werkzaamheden 
bij een bestuurswisseling ook in de toekomst soepel kan verlopen.

Nieuwe webmaster

Sinds een half jaar hebben we geen webmaster meer en houden we met kunst- en vliegwerk onze website in de lucht.
Heb jij als lid van onze vereniging of als ouder/familie van een jeugdlid, affiniteit met webdesign en onderhoud, dan zoeken we jou!

Wat moet er gebeuren?

·         Opfrisbeurt van de site en periodiek onderhoud

·         Plaatsen van nieuwsberichten afkomstig van bestuur en commissies

·         Plaatsen van informatie over de teams

·         Overleg met sponsorcommissie over advertentie- en promotiemogelijkheden voor sponsoren op de site

Zie jij hier een mooie uitdaging? Meld je aan bij een van de bestuursleden.

 

Vrijwilligers voor Walk&Run evenement op zaterdag 8 oktober

Na de Baltic Blues is er binnenkort weer een uniek evenement in IJlst. Waar een klein stadje groots in kan zijn. 
Dit keer met een sportief karakter: Walk & Run (wandel- en hardloopevenement). Onderdeel van het programma is ook een kidsrun. Zie voor meer informatie op de website walkrun.ijlst750.nl

Onze vereniging verleent tevens ondersteuning bij dit evenement en zoekt vrijwilligers die deze dag willen meehelpen. 
We realiseren ons dat veel teams op die dag zelf ook moeten volleyballen, dus niet alle actieve leden van de club zijn die dag beschikbaar. 
Daarom vragen we ook ouders, broers en/of zussen die die dag willen meehelpen. Tip; dit evenement kwalificeert ook voor je maatschappelijke stage, dus broer/zus meld je aan!

Bovendien belooft het een geweldig evenement te worden die veel mensen uit de wijde omtrek zal aantrekken en het is leuk om hier een steentje aan bij te dragen.

Binnenkort is er een vrijwilligersavond waarbij meer duidelijk zal worden welke taken er zijn. Maar omdat 8 oktober al met rasse schreden dichterbij komt, doen we nu toch al deze oproep.

Tot slot

Wij hopen natuurlijk dat er enthousiast gereageerd wordt op deze oproep. De praktijk wijst echter uit dat een mail natuurlijk snel is verstuurd en snel vergeten. 
Daarom nemen wij binnenkort met u contact op om te vragen of er wellicht een functie of taak voor u bijzit. 
Mocht u nu al denken; die taak is mij op het lijf geschreven dan horen wij natuurlijk al graag van u!

Nieuwsoverzicht van Stânfries