Laatste nieuws

Stânfries is op zoek naar jou

Gepubliceerd door: het bestuur op 16 April 2014

Aan alle (ouders van de) leden van Volleybalvereniging Stânfries,

‘Stânfries is op zoek naar jou!’ was de kreet in augustus 2013. In die oproep van vorig jaar heeft het bestuur aangegeven dat de vereniging steun nodig heeft om de vereniging draaiende te kunnen houden. Daarom is er ook nadrukkelijk aan jullie (onze leden en ouders van onze leden) gevraagd om aan te geven welke hulp een ieder aan het bestuur en/of de commissies van de vereniging kan bieden. De respons? Twee reacties: de ene reactie kwam van onze huidige penningmeester Wendy Tilmans en de andere reactie kwam van Tineke Kuipers die nu zitting heeft genomen in de sponsorcommissie. Daarnaast is er een nieuw jeugdbestuur, bestaande uit drie ouders en twee spelende leden, bereid gevonden om taken omtrent de jeugdteams te organiseren en coördineren. Hulde voor deze vrijwilligers!

Twee reacties op de oproep van augustus is mager, erg mager, dat moge helder zijn. Om maar gewoon eerlijk te zijn: het valt ons tegen. Stânfries is een mooie, bloeiende vereniging met veel (jeugd)leden die, net als iedere andere vereniging, niet zonder vrijwilligers kan. Stânfries is een vereniging met een grote betrokkenheid van onze (ouders van) spelende leden maar die betrokkenheid houdt vaak na de wedstrijd of de training op. Dit wil trouwens niet zeggen dat er geen vrijwilligers zijn, die zijn er zeker, maar de vrijwilligerspoule wordt steeds kleiner en het bestuur wil niet steeds dezelfde mensen benaderen. Is het u al eens opgevallen dat het vaak dezelfde mensen zijn die het veld op- of afbouwen, een wedstrijd fluiten of andere vrijwillige taken doen? Dat is ons ook opgevallen. Om nog even duidelijker te zijn: het zijn vaak dezelfde mensen en deze mensen zijn vaak zelf niet meer actief in de volleyballerij. Dit type vrijwilliger kan niet stoppen met zijn/haar functie omdat er simpelweg geen opvolging is. Het bestuur vindt dat dit niet kan: de (ouders van de) spelende leden moeten de vereniging dragen want als bestuur of lid van een commissie moet je met regelmaat in de sporthal aanwezig zijn en betrokken zijn bij de teams. Als ouder van een ex-volleyballer of als je zelf niet meer volleybalt verwatert dit hard, dat kunnen we u verzekeren.

Om maar concreet met u te worden: Stânfries is nog steeds op zoek naar jou! Er zijn meerdere bestuursfuncties vacant en daarnaast hebben we vrijwilligers nodig voor de diverse commissies. Wij willen alle (ouders van) leden dan ook vragen, of eigenlijk: verplichten, om de tabel in de bijlage die ook in augustus is rondgestuurd nu wel in te vullen. Bekleed je al een vrijwilligersfunctie bij Stânfries? Wij stellen het op prijs wanneer je dit ook invult op het formulier.

Het bestuur verwacht dat ieder spelend lid of iedere ouder van een spelend lid uiterlijk 1 mei een reactie stuurt naar metta@stanfries.nl.

Namens het bestuur van Stânfries: alvast veel dank!

Nieuwsoverzicht van Stânfries