Laatste nieuws

Nieuwsbrief september seizoen 2015-2016

Gepubliceerd door: W. Posthuma op 18 September 2015

Zonder vrijwilligers ook geen volleybalvereniging

In de nieuwsbrief en de presentatiegids van vorig jaar heb ik een heel enthousiast verhaal geschreven over onze vrijwilligers. Achteraf denk ik dat het verhaal iets te enthousiast was? De afgelopen tijd heb ik genoten van de inzet van de vrijwilligers die hun tijd en energie in onze vereniging steken, hiervoor hebben wij als bestuur ontzettend veel waardering. Puntje is echter wel dat er het afgelopen seizoen ook een aantal vrijwilligers zijn gestopt, bijvoorbeeld scheidsrechters, commissieleden, coaches, en ik kan je vertellen dat het een hele klus is om deze ‘vacatures’ weer te vullen. Ik zal het nog anders stellen: het zijn steeds dezelfde mensen die de verenigingstaken op moeten pakken. Leuk voorbeeld is het inpakken van de zotte zegelpakketten bij de Poiesz, waar wij als vereniging een geweldige vergoeding ontvangen ten behoeve van onze clubkas. Bij het inpakken waren er op de piek 25 mensen aanwezig waarvan een aantal zelfs niet eens lid of ouder van een lid zijn. Een opkomst van 25 personen bij een ledenbestand van meer dan 100 leden vind ik ronduit teleurstellend. Diegenen die aanwezig waren hebben ruim vier uren staan inpakken omdat we echt met te weinig mensen waren. Onder andere op basis van deze lange avond heeft het bestuur besloten om in de toekomst vaker taken bij teams of bij ouders van leden neer te leggen – dus zonder te vragen. Blijkbaar is dit de enige manier om een ieder ervan bewust te maken dat het niet allemaal vanzelf gaat. Vind je dit overdreven? Ik nodig je graag uit voor andere ideeën. 

Even los van bovenstaande….Het komende weekend gaan we weer van start! De competitiewedstrijden van zowel  de senioren (op vrijdag) en de jeugd (op zaterdag) zijn op dezelfde avond/dag in de Utherne gepland zodat we een echte Stânfries vrijdagavond en zaterdag hebben. Zo kunnen de teams elkaar inspireren, aanmoedigen en soms ook helpen middels het uitlenen van speelsters. Geweldig, het wordt een prachtig seizoen.

In voorliggende nieuwsbrief word je geïnformeerd over de actuele zaken vanuit het bestuur en onze commissies. In de nieuwsbrief wordt tevens verwezen naar onze site www.stanfries.nl, aan een ieder de oproep om onze website regelmatig te raadplegen om zo op de hoogte te blijven van de actuele zaken van onze volleybalvereniging.

Namens het bestuur een sportief en succesvol seizoen toegewenst!

Wytske Posthuma Voorzitter wytske@stanfries.nl

Het ‘nieuwe’ bestuur!

In het bestuur van Volleybalvereniging Stânfries was het  een komen en gaan van bestuursleden. Na het vertrek van Oane Bootsma, Metta Visser, Nina Hielema en Wendy Tilmans zijn Karin Lanting, Mariska de Vries en Herma Kuipers tot het bestuur toegetreden. Na  deze wisselingen ziet het bestuur van onze vereniging er het komende seizoen als volgt uit:

- Karin Lanting, penningmeester
- Herma Kuipers, secretariaat
- Mariska de Vries, wedstrijdsecretaris
- Wytske Posthuma, voorzitter

De toetreding van Karin Lanting zal nog formeel behandeld worden bij de Algemene Ledenvergadering (ALV)  op 14 oktober, keurig zoals het hoort. 

Vanaf het volgende seizoen 2015 – 2016 neemt Wytske Posthuma afscheid van het bestuur. Het bestuur is dus ook nu alweer voorzichtig op zoek naar een nieuw bestuurslid! Is het wat voor u of kent u iemand die geschikt zou kunnen zijn? Geeft het aan bij het bestuur of informeer bij een van de dames, voor contactgegevens kijk op www.stanfries.nl  of klik hier

Jeugdcommissie

Onze jeugdcommissie bestaat uit een vijftal enthousiaste en positieve mensen, te weten: Joanca Gort, Sjoerd van Tuinen, Gerrit Gerritsma, Susanne Dijkstra en Anneke Schraa. 

De jeugdcommissie bewaakt de balans tussen prestatie en plezier bij onze jeugdspeelsters. Bij prestatie moet je denken aan: techniek, tactiek, trainen, conditie, systemen, winnen, hoogste niveau, talenten, goede trainers, etc. Onder plezier verstaan wij: zelfvertrouwen, groepsgevoel (spelers en ouders), nieuwe leden, leden behouden, inzet ouders voor vereniging, etc. De  jeugdcommissie levert een grote bijdrage om een balans te vinden en te bewaken tussen deze twee facetten. Daarnaast zoekt de jeugdcommissie de jeugdspeelsters en ouders actief op om zo op de hoogte te blijven van dat wat er speelt binnen de jeugdafdeling. Afgelopen woensdag heeft er een informatie avond plaats gevonden, de notulen van deze avond zullen nog naar een ieder verstuurd worden. In deze nieuwsbrief worden de meeste zaken benoemd die ook tijdens de informatie avond aan de orde zijn geweest.

Heb je een vraag aan de jeugdcommissie? Voor contactgegevens kijk je op www.stanfries.nl of klik je hier.

Technische (Jeugd) commissie 

De leden van de technische commissie (TC) en de technische jeugd commissie (TJC) hebben weer de nodige denksport gedaan tijdens de vakantie. Trainingstijden, teamindelingen, trainers: alles is weer geregeld. De beide commissies hebben altijd de lastige taak om alle opties en mogelijkheden van de trainers, teams, spelers, zaalruimte en trainingstijden te combineren, passend te maken en op elkaar af te stemmen. Na lang puzzelen is het uiteindelijk gelukt en we zijn tevreden over het resultaat.

Voor de jeugdteams geldt dat jullie bij vragen over teamindelingen/trainingstijden/etc. terecht kunnen bij jullie contactpersoon van de jeugdcommissie. De senioren kunnen contact opnemen met Ruut de Wit of Ilse Bootsma. Je vindt de contactgegevens op onze website, klik hier.

Sponsorcommissie

De sponsorcommissie is binnen een vereniging een van de belangrijkste commissies, zonder financiële ondersteuning van sponsoren wordt het bestaan van een vereniging een moeilijke opgave. Het stokje van de sponsorcommissie is vorig seizoen overgedragen aan  Annelies, Marlou, Tineke, Geertje en Anke. Een aantal dames hebben te kennen gegeven dat zij dit seizoen stoppen waardoor wij op dit moment op zoek zijn naar nieuwe leden voor de sponsorcommissie! Lijkt het je leuk om actief te zijn in de sponsorcommissie? Meld je dan aan bij een van de bestuursleden. 

Heb je nog suggesties of ken je bedrijven/personen die benaderd kunnen worden voor sponsoring? De sponsorcommissie houdt zich natuurlijk aanbevolen. Stuur een e-mail naar sponsoring.stanfries@gmail.nl of benader een van de dames.

Contributie

Op onze website www.stanfries.nl staat de meeste actuele informatie over de te heffen contributie, klik hier. Hier vind je tevens relevantie informatie over het opzeggen van je lidmaatschap. 

Wedstrijdsecretariaat

In de aanloop naar het nieuwe seizoen zijn er vanuit het wedstrijdsecretariaat veel werkzaamheden verricht om er weer een mooie competitie van te maken. Zo hebben we ervoor gezorgd dat alle damesteams op dezelfde vrijdag thuis spelen en dat alle jeugdteams ook op dezelfde zaterdag thuis spelen. Volle bak in de Utherne dus! 

Voor het actuele wedstrijdschema verwijzen we alle leden door naar onze website, klik hier. Klik voor de actuele wedstrijdschema’s op de link van het desbetreffende team. 

De wedstrijdschema’s zijn altijd onderhevig aan veranderingen, dus we willen jullie echt afraden om het wedstrijdschema nu alvast te printen en op het prikbord te hangen. Het is verder raadzaam om gedurende het hele seizoen iedere week te controleren of de datum, tijd en locatie van de wedstrijd nog klopt. 

Zaalwacht en scheidsrechters

Het bestuur heeft besloten geen ‘officiële’ zaalwacht in het leven te roepen. We hebben afgesproken dat teams zelf de zaal opbouwen wanneer zij als eerste in de hal spelen en ook zelf de zaal weer opruimen wanneer er na hen geen team meer hoeft te spelen. Wij gaan er vanuit dat dit vlekkeloos gaat verlopen, mocht dit niet het geval zijn, dan stellen wij alsnog een zaalwachtschema op.

De indeling van de scheidsrechters is wel in een schema vastgelegd, de scheidsrechters/teams hebben de schema’s inmiddels ontvangen dus bij alle wedstrijden is er een scheidsrechter toegewezen. Mooi! Als je onverhoopt niet kunt fluiten hopen we dat je met een collega-fluiter kunt ruilen. 

Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF)

Het DWF is voor niemand meer nieuw, althans: dat nemen wij aan. Dit seizoen maken wij niet meer gebruik van papieren wedstrijdformulieren, alles wordt digitaal ingevoerd. Tijdens de informatie avond voor de jeugd is het DWF afgelopen woensdag nader uitgelegd. Was je hier niet bij en moet je binnenkort wel tellen? Op de website www.volleybal.nl staat een filmpje waarin precies wordt uitgelegd hoe het werkt. Klik hier voor meer informatie. 

Om het DWF efficiënt te kunnen gebruiken geven wij twee tips:
- Iedere speelster heeft het gehele seizoen hetzelfde rugnummer, dus niet iedere wedstrijd een ander shirt dragen;
- Voorafgaande aan de wedstrijd moet de opstelling in het DWF ingevoerd worden. Dit kan ook vanuit huis. 

Muziek in de sporthal

Zoals iedereen bijna wel weet is Stânfries in het bezit van 1 muziek installatie. Deze muziek installatie is gemakkelijk bedienbaar en mag door alle teams gebruikt worden bij het inspelen, tussen de sets, tijdens de time-outs: alles is mogelijk. De muziek installatie staat in het hokje waar het lichtpaneel zich ook bevindt, in de hal van de Utherne (tegenover de toiletten). 

Bij de muziek installatie is een gebruikershandleiding toegevoegd dus het moet een appeltje-eitje zijn om hier muziek uit te krijgen. Je kunt je telefoon aan het snoertje koppelen en dan kun je op je eigen muziek met de warming up beginnen. Zoals hierboven al staat: we hebben 1 muziek installatie die op 1 plek tegelijk kan zijn. Wij gaan er vanuit dat teams onderling in alle eerlijkheid het gebruik van de installatie afwisselen in de sporthal en de cultuurzaal.

Lever jullie teamfoto in! 

Wij houden van een actuele website met mooie, leuke, vrolijke teamfoto’s! Daarnaast zijn we druk bezig met de nieuwe presentatiegids voor het seizoen 2015 – 2016. Denken jullie er om dat jullie zeer binnenkort een leuke teamfoto maken? Zonder teamfoto’s geen actuele website en mooie presentatiegids. E-mail jullie teamfoto naar sponsoring.stanfries@gmail.nl en info@stanfries.nl. Alvast bedankt!

Sleutels

Wij zagen door de sleutels het bos niet meer. Daarom hebben wij besloten om nieuwe sloten aan te schaffen voor de kast en de ballenbak in de berging van de sporthal en de kast van de muziek installatie. Op alle drie de kasten zit hetzelfde slot.  Aan alle teams is een sleutel uitgedeeld zodat jullie bij de benodigde spullen kunnen. Zorg ervoor dat jullie deze sleutels goed bewaren, wij houden bij aan wie we een sleutel uitgeven en willen de sleutel aan het einde van het seizoen weer retour zien. Ben je een sleutel kwijt? Dan zijn de kosten voor jezelf: € 5,-. 

WC Papier

Kunnen jullie zonder? In het bestuur en de sponsorcommissie kan er niemand zonder, zo blijkt. Stânfries heeft besloten om met WC papier langs de deuren te gaan om onze clubkas verder te spekken want eerlijk is eerlijk, we hebben het geld hard nodig. De datum voor deze actie volgt nog, maar:

Ook bedrijven kunnen WC papier bij ons kopen in grote hoeveelheden! Het personeel hoeft niet meer WC papier in de supermarkt te kopen, wij brengen het langs en vragen een nette prijs. Zo kunnen de medewerkers weer fijn naar het toilet en sponsort het bedrijf onze vereniging, mooi toch? Interesse? Stuur een e-mail naar sponsoring.stanfries@gmail.nl

Grote Club Actie

Zaterdag 19 september start de Grote Club Actie (GCA). De verkoopboekjes worden weer uitgedeeld aan de teams en van de leden wordt verwacht dat ze zoveel mogelijk  loten verkopen à € 3,- per stuk. Hiervan gaat 80% rechtstreeks naar onze verening. Van de overige 20% wordt een loterij georganiseerd waarbij lotenkopers vele prijzen kunnen winnen, waaronder € 100 000,-! Verkoop jij de meeste loten voor onze vereniging? Dan ontvang je een mooie prijs!

Algemene Leden Vergadering

Op woensdag 14 oktober is de Algemene Ledenvergadering (ALV) gepland om 19.30 uur. We zien jullie allemaal graag tegemoet! De locatie en agenda volgt uiteraard.

Vragen over deze nieuwsbrief?

Neem contact op met het bestuur, klik hier voor contactinformatie.

Nieuwsoverzicht van Stânfries