Laatste nieuws

Nieuwsbrief augustus seizoen 2014-2015

Gepubliceerd door: het bestuur op 23 Augustus 2014

Raap uw kniebeschermers bijeen 

Het seizoen 2014 – 2015 is officieel van start! Vanaf 18 augustus zijn alle teams van volleybalvereniging Stânfries weer in training om straks weer fit en sterk in het veld te kunnen staan tijdens de eerste beker - of competitiewedstrijd. Menigeen van jullie zal het herkennen: na een lange zomer moet de sporttas weer ingepakt worden, waar ligt deze ook alweer, waar zijn mijn (hopelijk schone) kniebeschermers en moet ik misschien nog nieuwe sportschoenen hebben? Een start van een nieuw seizoen kan tot de nodige stress leiden, dat moge helder zijn. 

Over stress in relatie tot het nieuwe seizoen gesproken, achter de schermen van onze bloeiende volleybalvereniging is er eigenlijk nooit sprake van een zomerstop. Ik durf wel te stellen dat er gedurende de zomermaanden erg hard gewerkt is door de vele commissies om de nieuwe start van het seizoen mogelijk te maken. Met veel dank aan de vrijwilligers van onze commissies durf ik dus ook wel te stellen dat de vereniging klaar is voor het nieuwe seizoen. 

In voorliggende nieuwsbrief wordt u geïnformeerd over de actuele zaken vanuit het bestuur en de commissies. In de nieuwsbrief wordt tevens verwezen naar onze site www.stanfries.nl, aan een ieder de oproep om onze website regelmatig te raadplegen om zo op de hoogte te blijven van de actuele zaken van onze volleybalvereniging. 

Namens het bestuur een goede voorbereiding en een sportief en succesvol seizoen toegewenst! 

Wytske Posthuma Voorzitter wytske@stanfries.nl

 

Het nieuwe bestuur! 

Wist u dat het nieuwe bestuur van Stânfries inmiddels in functie is? Met veel genoegen kunnen we aan u mededelen dat het bestuur vanaf dit seizoen uit de volgende personen bestaat: 

- Wendy Tilmans, penningmeester
- Herma Kuipers, secretariaat
- Mariska de Vries, wedstrijdsecretaris
- Wytske Posthuma, voorzitter 

Daar waar mensen komen zijn er ook mensen die gaan. Met veel dank nemen we alvast voorzichtig afscheid va n Oane Bootsma (voorzitter), Metta Visser (secretaris) en Nina Hielema (bestuurslid jeugdzaken). Uiteraard zal deze bestuurswisseling tijdens de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering (ALV) behandeld worden, keurig zoals het hoort. Mocht u andere ideeën hebben over de bestuurswisseling: u bent van harte welkom op de ALV. 
 

Ledenadministratie 

Van een aantal leden is eind augustus 2014 de spelerspas verlopen. Nog niet van iedereen is een vervangende pasfoto ontvangen, dit betekent dat de nieuwe spelerspas voorzien wordt van de foto die reeds bekend is bij de NEVOBO. Voor nieuwe leden geldt, dat ik bij de aanmelding ook graag direct een recente pasfoto ontvang wanneer je geen geldige spelerspas hebt. Deze kan digitaal aangeleverd worden, als JPG bestand, naar mariska@stanfries.nl

Wil je met een frisse pasfoto het nieuwe seizoen in gaan? Dan is het van groot belang dat de foto aan de volgende eisen voldoet: 

- De pasfoto is actueel en goedlijkend;
- De pasfoto is van voren genomen (oriëntatie portrait);
- De ogen zijn goed zichtbaar;
- Het betreft een kleurenfoto;
- Uitsluitend een JPEG bestandsformaat is toegestaan;
- Resolutie 600 x 800 pixels;
- Verhouding 3 x 4;
- Bestandsgrootte 256 tot 512 kb; 

De nieuwe passen zullen aan begin van het seizoen worden uitgedeeld aan de aanvoerder van het team waarin de speelster is ingedeeld. 

Bedankt voor jullie medewerking! 

Mariska de Vries
Ledenadministratie Volleybalvereniging Stânfries
mariska@stanfries.nl

 

Wedstrijdsecretariaat 

In de aanloop naar het nieuwe seizoen zijn er vanuit het wedstrijdsecretariaat veel werkzaamheden verricht om het een ieder naar de zin te maken in de nieuwe competitie. Deze werkzaamheden zijn forser ten opzichte van vorig jaar, dit omdat Stânfries nu zelf de speeldagen- en tijden van de teams moet bepalen en dus ook zelf de Utherne af moet huren voor alle thuiswedstrijden. Een hele puzzel kunnen we u verzekeren….Voorheen deed de Nevobo dit voor de volleybalverenigingen maar helaas is dit vanaf nu verleden tijd. Los van het feit dat dit een ‘extra’ taak is ten opzichte van voorgaande jaren heeft Stânfries, met behulp van Oane Bootsma, Dominicus Bouma en Klaas de Groot van de Nevobo, een mooi schema op weten te stellen voor de thuiswedstrijden. Stiekem zijn we er eigenlijk wel een beetje trots op (en nu onze competitiespelende leden nog). 

Voor het actuele wedstrijdschema verwijzen we alle leden door naar onze website www.stanfries.nl . Klik hier in het linkermenu op [Competitie] en vervolgens op [Wedstrijdschema’s]. Klik voor de actuele wedstrijdschema’s op de link van het desbetreffende team. De wedstrijdschema’s zijn de laatste dagen onderhevig aan vele veranderingen, dus we willen jullie afraden om het wedstrijdschema nu alvast te printen en op het prikbord te hangen. Het is verder raadzaam om gedurende het hele seizoen iedere week te controleren of de datum, tijd en locatie van de wedstrijd nog klopt. 

Ten slotte nog iets heel anders: het bestuur is aan het inventariseren of Stânfries digitaal kan gaan werken. Dat wil zeggen: het digitaal invullen van de wedstrijdformulieren. Dit betekent dat er bij onze thuiswedstrijden geen papieren wedstrijdformulieren meer ingevuld en verstuurd hoeven te worden, dit scheelt veel tijd en energie! Geïnteresseerden kunnen alvast een kijkje gaan nemen op de website van de Nevobo: http://www.volleybal.nl/competitie/naslag/digitaal-wedstrijd-formulier. Ik houd u op de hoogte. 

Namens het wedstrijdsecretariaat,
Mariska de Vries Wedstrijdsecretaris mariska@stanfries.nl

 

Jeugdcommissie 

Op 18 februari van dit jaar heeft de jeugdcommissie van Stânfries vorm gekregen tijdens de eerste bijeenkomst van een groep enthousiaste en positieve mensen die bestaat uit Joanca Gort, Sjoerd van Tuinen, Wim Wierda, Susanne Dijkstra en Anneke Schraa. Wij zijn nu een half jaar verder en hebben inmiddels al meerdere keren bij elkaar gezeten.

Tijdens ons eerste overleg hebben we ook gebrainstormd over onze doelstellingen voor de komende periode. Welke rol kunnen wij vervullen en hoe kunnen wij die doelstellingen bereiken? Twee facetten die binnen onze vereniging van belang zijn, zijn prestatie en plezier. Bij prestatie moet je denken aan; techniek, tactiek, trainen, conditie, systemen, winnen, hoogste niveau, talenten, goede trainers, etc.. Onder plezier verstaan wij; zelfvertrouwen, groepsgevoel (spelers en ouders), nieuwe leden, leden behouden, inzet ouders voor vereniging, etc. aanbod. Als jeugdcommissie willen wij een bijdrage leveren om een balans te vinden tussen deze twee facetten. Daarnaast willen wij de jeugdspelers en ouders actief opzoeken om zo op de hoogte te blijven van wat er speelt binnen de vereniging. Het nieuwe seizoen staat voor de deur wat voor ons veel nieuwe uitdagingen en kansen met zich mee brengt. In de komende periode zullen jullie meer van ons horen. Wij zullen ons onder meer in de presentatiegids verder voorstellen. 

 

Technische commissie (TC) 

De technische commissie (TC) heeft weer de nodige denksport gedaan tijdens de vakantie. Trainingstijden, teamindelingen, trainers; alles is weer geregeld. De TC heeft altijd de lastige taak om alle opties en mogelijkheden van de trainers, teams, spelers, zaalruimte en trainingstijden te combineren, passend te maken en op elkaar af te stemmen. 

De trainingen zijn voor alle teams weer in de week van 18 augustus begonnen, behalve dames 1, zij begonnen een week eerder. 

Kijk op onze website voor onderstaande informatie: 

Teamindelingen;
Trainingstijden

 

Sponsorcommissie 

De sponsorcommissie is binnen een vereniging een van de belangrijkste commissies, zonder financiële ondersteuning van sponsoren wordt het bestaan van een vereniging een moeilijke opgave. Het stokje van de sponsorcommissie is overgedragen aan vier enthousiaste nieuwe commissieleden. Annelies, Marlou, Tineke en Anke (allen uit dames 1) zullen komend seizoen actief zijn in de sponsorcommissie. Hun taak bestaat uit het benaderen van huidige sponsoren en het werven van nieuwe sponsoren. Sponsoring bij volleybalvereniging Stanfries kan in verschillende vormen, dit alles is vastgesteld in een sponsorplan. Voor inhoudelijke informatie kun je contact opnemen met de sponsorcommissie. De wedstrijdkleding zal binnenkort tijdens een training worden uitgereikt. Hebben jullie nog suggesties of kennen jullie nog bedrijven/personen die benaderd kunnen worden zet het op de mail en stuur het naar, sponsoring.stanfries@gmail.nl. Je kunt ook altijd een van de dames benaderen! 

 

Geplande activiteiten 

Volleybalkamp voor de Jeugd

Op zaterdag en zondag 30 en 31 augustus gaan de C en B jeugdteams op trainingskamp. Dit jaar gaan we naar Camping de Rakken te Woudsend. Jarenlang is het kamp in IJlst gehouden met het tentenkamp op het fierljepterrein, maar naar aanleiding van een enquête die onder de jeugd gehouden is, kwam naar voren dat de jeugd liever buiten IJlst op kamp wilde. Toevallig kwam deze voorkeur dit jaar erg goed uit, het fierljepterrein was waarschijnlijk niet vrij om onze Stânfriescamping op te bouwen dus we mochten op zoek naar een nieuwe locatie. 

Gelukkig hebben we een prachtige locatie gevonden in Woudsend waar we in sporthal de Driuwpôlle kunnen trainen en onze tenten kunnen opbouwen op de naastgelegen Camping/Jachthaven de Rakken. 

Alle trainers zijn geïnformeerd en zullen de trainingen verzorgen. De ouders hebben onlangs aanvullende informatie van de jeugdkampcommissie ontvangen. Het weekend wordt afgesloten door een ouder -kindtoernooi verzorgd door de jeugdcommissie. Elk jaar is dit weekend een prachtige manier om elk team voor te bereiden op het nieuwe seizoen! 

Wij hebben er zin in! 

Jeugdkampcommissie: Marije, Liesbeth, Mariska, Berber en Coby 

 

Grote Clubactie 

Alle inspanningen van sponsorcommissie, Grote Clubactie, inpakacties van de kerstpakketten en verdere losse acties zijn ook voor Stânfries van groot belang om de vereniging gezond te houden. Daarom doet Stânfries ook dit jaar mee aan de Grote Clubactie. 

Vorig jaar hebben jullie met z’n allen erg goed je best gedaan, dit jaar gaan we weer proberen een goede opbrengst te behalen! Dit jaar start de Grote Clubactie op 13 september, we gaan proberen om het verkopen van de loten door de jeugd gemakkelijker en aantrekkelijker te maken, hierover volgt t.z.t. meer informatie. Er wordt in ieder geval via de automatische incasso gewerkt, dus geen contant geld aannemen maar duidelijk het rekeningnummer noteren in het lotenverkoopboekje. 

De prijs van de loten is € 3,00 per stuk. Hiervan gaat € 2,40 naar de kas van Volleybalvereniging Stânfries. Het jeugdlid dat de meesten loten heeft verkocht krijgt een leuke attentie van de vereniging, doe dus goed jullie best! Ieder seniorlid neemt in ieder geval vier loten af. 

De organisatie is dit seizoen in goede handen van Gethy Kroese, coördinator van de Grote Club Actie. 

Doe allemaal je uiterste best en wordt topverkoper van onze club!

Nieuwsoverzicht van Stânfries