Laatste nieuws

Nieuwsbrief augustus seizoen 2013-2014

Gepubliceerd door: A. Bootsma op 13 Augustus 2013

Beste volleybalsters en “volleyballers” van Stânfries,

Na een geweldige mooie en warme zomer wil het je bijna niet aan dat het zaalsport seizoen weer voor de deur staat. Als bestuur nodigen wij jullie uit om de draad weer op te pakken. De zalen zijn ingehuurd en de trainingen en oefenwedstrijden kunnen beginnen.

“It kin wêr oangean”.

Via deze nieuwsbrief willen wij enkele belangrijke zaken mededelen om het seizoen weer fris te starten.

De afgelopen weken zijn achter de schermen al weer verschillende mensen bezig geweest met de voorbereidingen van het komende seizoen. Iedereen heeft ontzettend veel werk moeten verzetten om alles zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen. Wij streven ernaar dat ieder team in ieder geval in de Utherne kan trainen. Op deze manier hopen we alle teams tevreden te stellen voor de nodige trainingsuren.

In de loop van het seizoen zullen wij bij jullie als leden een beroep gaan doen om naast het actief volleyballen plaats te nemen in een of andere commissie. Wij gaan ervan uit dat wanneer iedereen betrokken is bij de vereniging dan geen nee zal zeggen.

Een sportief en een gezellig en succesvol  seizoen toegewenst!

Oane Bootsma
Voorzitter

Jeugdcommissie
De jeugdteams zijn inmiddels bekend en met de nieuwe teams is aan het einde van vorig seizoen ook al getraind. Dit jaar gaan alle jeugdteams in ieder geval 1x trainen (soms zelfs 2x) in de sporthal in IJlst. Ook hebben we er voor gekozen om de circulatiejeugd niet allemaal meer gelijktijdig te laten trainen. De oudste groep traint nu op een ander tijdstip waardoor er meer ruimte is voor de jongste jeugd.

Als extra training voor het nieuwe seizoen hebben we ook dit jaar weer een gezellig jeugdkamp bij de fierljepschansen in IJlst. 

Volleybaljeugdkamp 2013
Na het succes van vorig jaar zijn wij bijna klaar voor het jeugdkamp van dit jaar!
We beginnen het nieuwe seizoen op deze manier om zo je teammaatjes goed te leren kennen en met zn allen lekker sportief bezig te zijn. Extra energie verzamelen voor de competitie die jullie weer te wachten staat. 

Kortom, een weekend vol volleybal, zowel in de zaal als in het zand, en vele andere leuke activiteiten!!

Zaterdag 14 en zondag 15 september zal het jeugdkamp voor alle C, B, A jeugdteams van volleybalvereniging Stânfries gehouden worden rondom het fierljepterrein in IJlst en in de Utherne eveneens in IJlst. De eigen bijdrage blijft ongewijzigd en is ook dit jaar op 10,- euro vastgesteld.

Je krijgt binnenkort tijdens een training na de vakantie een lijst mee met de verdere bijzonderheden.

Voor dit weekend zijn voldoende tenten nodig en deze willen we graag zaterdagochtend 14 september om 10 uur met behulp van de ouders opzetten. 

Met mooi weer zullen we in de tenten slapen. Mocht het dit weekend toch slecht weer worden, dan is er de optie om thuis te slapen en je dan voor het ontbijt op zondagochtend weer te melden. Het jeugdkamp hoort bij de voorbereidingen van het nieuwe seizoen, we gaan er dan ook van uit dat iedereen mee gaat. 

Nog niet alle deelnemers hebben de bijdrage betaald, dit kan voor aanvang van het kamp gedaan worden. Mocht er toch iets tussen komen waardoor je niet mee kunt gaan, meld je dan z.s.m. persoonlijk af bij een van onderstaande personen.
Mariska de Vries, 06-42633315 of Berber Postma

Wij hebben er zin in! Tot 14 september!

Technische Commissie
De TC heeft weer de nodige denksport gedaan tijdens de vakantie. Trainingstijden, teamindelingen, trainers, alles is weer geregeld. Het is voor de TC altijd de lastige taak om alle opties en mogelijkheden van de trainers, teams, spelers, zaalruimte en trainingstijden te combineren, passend te maken en op elkaar af te stemmen.

Elk senioren team heeft een contactpersoon voor vragen en/of opmerkingen richting de TC. Heb je een vraag, kijk eerst wie de contactpersoon is, neem dan contact op. Klik hier voor de contactpersonen.

De trainingen beginnen voor alle teams weer in de week van 26 augustus, behalve dames 1, dames 2 en meisjes A1, zij beginnen een week eerder.

Klik op de volgende links voor meer informatie:

Fysio-Actief 
Ook dit seizoen staan de sportfysiotherapeuten weer voor je klaar voor je opgelopen blessures of andere sportmedische (preventieve) vragen. Vermeld bij het maken van een afspraak dat je van Stanfries bent en je wordt binnen 1 werkdag ingepland. Ook voor andere klachten, welke wellicht niet sportspecifiek zijn, kun je bij ons terecht voor o.a. manuele therapie & dry needling. 

Voor meer informatie verwijzen wij graag naar www.fysio-actief.nl. 

Grote Clubactie
We gaan proberen het succes van vorig jaar te evenaren. Anders dan voorgaande jaren zullen we nu proberen via online-verkoop het resultaat te overtreffen. Waarschijnlijk zal dit samen gaan met de automatische incasso.

Prijs van de loten zal ongewijzigd zijn, ze worden voor € 3,00 per stuk verkocht. Hiervan gaat €2,40 naar de kas van Volleybal vereniging Stânfries. En jullie weten……voor de beste lotenverkopers is er een leuke attentie!

De seniorleden nemen 4 loten af. Meer info volgt later. De start van de verkoop is in de 2e week van september. De organisatie is dit jaar wederom in handen van Mariska de Vries, activiteitencommissie.

Alle inspanningen van Sponsorcommissie, Grote Clubactie, inpakacties en verdere losse acties zijn van groot belang om de vereniging gezond te houden.

Doe allemaal je uiterste best en wordt topverkoper van onze club!

Van de ledenadministratie
Van een aantal leden is eind augustus 2013 de spelerspas verlopen. Inmiddels heeft de ledenadministratie van bijna iedereen een nieuwe pasfoto ontvangen. De nieuwe passen zullen begin van het seizoen worden afgeleverd en dan worden uitgedeeld aan de aanvoerder van het team waarin speelster is ingedeeld.

Graag ontvang ik ook van de nieuwe leden die geen geldige spelerspas hebben, bij aanmelding, een pasfoto. Deze kan digitaal aangeleverd worden, als JPG bestand, naar mariska@stanfries.nl.
Indien mogelijk dit direct bij aanmelding regelen zodat alle spelerskaarten aan het begin van het seizoen beschikbaar zijn. 

Bedankt voor jullie medewerking,
Ledenadministratie Volleybalvereniging Stânfries
Mariska de Vries

Sponsorcommissie
De sponsorcommissie is wederom druk bezig geweest met het benaderen van huidige en potentiële sponsoren voor komend volleybalseizoen. 

Sponsoring is belangrijk voor onze vereniging en levert een bijdrage aan de doelstellingen die Stânfries heeft voor haar leden. Mede door sponsoring zijn we in staat om onze leden mogelijkheden en kansen te bieden die anders gewoonweg niet realiseerbaar zijn. 

Op dit moment is de sponsorcommissie nog op zoek naar twee wedstrijd sponsoren. Mocht jij een bedrijf kennen die hier mogelijk in is geïnteresseerd, dan horen wij dat graag. De sponsorcommissie neemt dan vervolgens contact op met het bedrijf. 

Graag willen wij jullie nog wijzen op de kortingsdagen bij Zandstra Sport Sneek. Op maandag 12 augustus, dinsdag 13 augustus, maandag 2 september en dinsdag 3 september ontvangen alle leden van Stânfries 20% korting op volleybalschoenen en andere volleybal toebehoren!

Sponsorcommissie Volleybalvereniging Stânfries
Sandra Frankena Jelle Jan Kroese Annelies van der Goot
06-30199927 06-21117190 06-46657853

E-mail: sponsoring.stanfries@gmail.com

Van de penningmeester + Contributie
Met ingang van dit seizoen zal Rein Hottinga het penningmeesterschap overdragen aan Wendy Tilmans. De contributie en overige lidmaatschap bedragen blijven ongewijzigd en zullen in 2 termijnen in rekening worden gebracht. Vanaf de C jeugd zal een bijdrage € 10,00 per jaar in rekening worden gebracht voor kleding. Voor de teams die 2 trainingen per week hebben zal een extra bijdrage in rekening worden gebracht van € 100,00 per seizoen.

Nota’s voor de contributie zullen in oktober en in januari worden verstuurd. Voor overige informatie klik hier.

Nieuwsoverzicht van Stânfries