Laatste nieuws

Nieuws van de vereniging - augustus 2020

Gepubliceerd door: sven op 11 Augustus 2020

Beste leden en ouders van onze leden,

Er staan ons een paar prachtige zonnige dagen te wachten. Voor de mensen die in Nederland op vakantie zijn is dat toch maar weer mooi meegenomen! 
Over een paar weken kunnen wij weer sportief los! We hopen dat iedereen de afgelopen tijd gezond is doorgekomen en dat we dit vooral ook blijven.

Aanvang trainingen
Wij zijn druk bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen. Het nieuwe trainingsschema komt deze week op de site en de wedstrijden zijn inmiddels ingepland. Binnenkort starten de scholen weer en zo ook de volleybaltrainingen. In de week van 17 augustus beginnen de trainingen voor de jeugd en senioren en een week later, dinsdag 25 augustus, start de circulatie. Uiteraard heeft de Utherne een aantal maatregelen ingesteld waar wij ons aan moeten houden. De Utherne is hier nog met de gemeente in overleg. Zodra de maatregelen bekend zijn krijgt een ieder hierover bericht. Neem deze maatregelen serieus!

Nieuw bestuurslid
Wij verwelkomen een nieuwe bestuurslid! Yvonne Buren gaat het wedstrijdsecretariaat overnemen van Mariska. Mariska heeft dit vele jaren gedaan en zal het zo goed mogelijk aan Yvonne overdragen. Inmiddels bestaat het bestuur dus uit 4 personen. Voor de duidelijkheid nog even de namen en functies:
Mariska de Vries - waarnemend voorzitter
Annie Hofstee - penningmeester/ledenadministratie
Nina Hielema - secretariaat
Yvonne Buren - wedstrijdsecretariaat


Activiteiten – jeugdkamp
Door het covid-19 virus zijn alle activiteiten stil komen te liggen. Gelukkig hebben we nog wat buitentrainingen kunnen realiseren (Jitske bedankt!) maar verder was er niet veel mogelijk. Het traditionele jeugdkamp is mede hierdoor ook niet van de grond gekomen. In overleg met de activiteitencommissie is daarom besloten het jeugdkamp te verplaatsen naar het einde van het seizoen. Dus meer als een afsluiting dit keer. Leuk vooruitzicht toch?

Als het mogelijk is zullen wij zeker in de tussentijd een gezellige verenigingsavond organiseren. Ook zal er weer gekeken worden naar extra techniektrainingen voor de jeugd. Hierover volgt later meer informatie.

Commissies
De jeugdcommissie verwelkomt ook een nieuwe enthousiaste ouder. Ria Damstra voegt zich bij de commissie. We waarderen het als ouders zich extra inzetten voor de vereniging!

Sponsoren
Wij zijn dringend op zoek naar nieuwe sponsoren. De verenigingskas kan wel een extraatje gebruiken. Dus weet u een sponsor of wilt u de vereniging sponseren? Heel graag! En zoals eerder gezegd: inbreng wordt beloond 😊!

Seniorentrainingen
In het eerstvolgende Kypmantsje kunt u een mooie wervingsadvertentie vinden. Deze advertentie is opgemaakt door Erna Frankena (sponsorcommissie). We hopen zo weer wat meer senioren in IJlst aan het volleyballen te krijgen. Doet u mee? Probeer het eens en geef je op.

Circulatie
25 augustus start de training voor de circulatiejeugd. Alie van der Zee gaat samen met Inge Klasen het circulatiegebeuren oppakken. Ze hebben er zin in!
Ook zal er aandacht besteed worden aan werving van nieuwe circulatieleden. Binnenkort volgt er een flyer en ook zullen er extra trainingen op de scholen geregeld worden.

Wij rekenen op ieders positieve inzet het komende seizoen en hopen dat er niet een tweede corona golf komt met de nodige consequenties. Daarom ook vanuit de vereniging de dringende oproep om de regels te respecteren en te handhaven.


Mocht er nog een vraag zijn mail gerust naar info@stanfries.nl

Sportieve groet,
Bestuur Stânfries

Nieuwsoverzicht van Stânfries