Laatste nieuws

Info indelingen jeugd en senioren seizoen 2015 - 2016

Gepubliceerd door: W. Posthuma op 7 Mei 2015

Aan de leden en ouders/verzorgers van de jeugdleden van Volleybalvereniging Stânfries,

Na het zeer geslaagde black light-volleybaltoernooi is onze technische jeugdcommissie en de technische commissie hard aan de slag gegaan met de voorlopige teamindelingen voor het nieuwe volleybalseizoen 2015 - 2016. Bij deze exercitie zijn ook het bestuur en de jeugdcommissie nauw betrokken geweest om zo gezamenlijk een goede afweging te maken in het belang van individuele speelsters en uiteindelijk ook de vereniging. 

De  teamindelingen zullen uiterlijk vrijdag 8 mei op onze website gepubliceerd worden. Daarbij zullen ook de trainingstijden tot de zomervakantie vermeld worden. 

Middels deze e-mail willen we u kort meenemen in het proces van de indeling van onze (jeugd) teams.

Met de benoeming van de jeugdcommissie heeft het bestuur van Stânfries een belangrijke stap gezet in de doorontwikkeling van onze jeugdafdeling. We vinden het belangrijk dat er korte lijnen zijn voor de speelsters en de ouders/verzorgers, we vinden het belangrijk dat de meiden zich kunnen ontwikkelen en kunnen presteren maar we vinden het niet minder belangrijk dat ze plezier hebben. Onze jeugdcommissie bewaakt dit plezieraspect, het prestatie-aspect ligt daarentegen bij onze technische jeugdcommissie. Deze mix van commissies zou ervoor moeten zorgen dat beide aspecten bewaakt worden.

Stânfries heeft een grote jeugdafdeling met ruim 70 leden. U kunt zich voorstellen dat het een enorme klus is om voor al deze 70 leden een teamindeling te maken die een ieder bekoort, met name omdat we ook hier met de aspecten prestatie en plezier te maken hebben. Alleen al op basis hiervan weten we dan ook dat we nooit iedereen gelukkig kunnen maken met de nieuwe indeling. 

Naast bovengenoemde spelen er in de vereniging nog een tweetal zaken die invloed hebben op de indeling van onze jeugdteams: de meeste speelsters van meisjes A1 'vliegen uit' vanwege hogere ambities of studie en daarnaast kan de vereniging dames 1 niet langer in de tweede divisie behouden. Dames 1 kan niet meer op tweede divisie niveau spelen vanwege het vertrek van bijna alle speelsters en het bestuur en de technische commissie hebben daarop besloten dat tweede divisie met onze huidige speelsters te hoog gegrepen is. Dames 1 zal daarom in het seizoen 2015-2016 hoogstwaarschijnlijk op promotieklasse niveau acteren met 'eigen' speelsters om zo uiteindelijk weer een toekomstbestendige vereniging te worden.

Volgend op bovenstaande hebben we dus speelsters nodig die doorschuiven naar of meisjes A of een damesteam. Dit betekent verschuiving in de jeugdteams (van de circulatie tot en met de A's) en daarnaast een verschuiving van een aantal jeugdspeelsters naar de senioren. Deze verschuiving zult u dan ook terugzien in de nieuwe teamindeling.

De genoemde commissies en het bestuur zijn van mening dat in de nieuwe teamindeling zowel de prestatie- als plezieraspecten zijn meegenomen en hopen van harte dat u dit als ouder/verzorger ook terug ziet.

Heeft u toch vragen hebben over de  teamindelingen? Dan kunt u voor de indeling van de A-, B-, C-  en circulatieteams tot 29 mei  via de e-mail contact opnemen de jeugdcommissie: jeugdcommissie@stanfries.nl

Voor vragen over de teamindeling van de seniorenteams kunt u tot 29 mei via de e-mail contact opnemen met Ruut de Wit of Ilse Bootsma:

Dames 1: Ruut de Wit - ruut@stanfries.nl
Dames 2: Ruut de Wit - ruut@stanfries.nl
Dames 3: Ilse Bootsma - ilse@stanfries.nl
Dames 4: Ilse Bootsma - ilse@stanfries.nl

Ik hoop met deze e-mail voldoende helder te zijn geweest over de totstandkoming van de teamindelingen en ga er vanuit dat u uiterlijk 29 mei via de e-mail contact opneemt met de jeugdcommissie, Ruut of Ilse voor vragen/opmerkingen. 

Hartelijke groet,
Wytske Posthuma
Voorzitter Volleybalvereniging Stânfries

Nieuwsoverzicht van Stânfries