Laatste nieuws

Info afmelden

Gepubliceerd door: M. de Vries op 8 Juni 2014

Beste leden van Volleybalvereniging Stânfries,

Het seizoen 2013-2014 zit er weer op. De laatste trainingen zijn gedaan, de teamindelingen worden binnenkort gepubliceerd. Hieraan gekoppeld is het afmelden van leden, men gaat verhuizen, kiest een andere sport of om andere redenen worden de activiteiten bij de club beëindigd.

Wij willen u daarom even wijzen op onze maatregel dat bij afmelding NA 1 JULI a.s. de helft van de totale contributie in rekening zal worden gebracht daar wij als vereniging kosten moeten maken om e.e.a. aan mensen, zaalhuur, wedstrijden, contributies bij Nevobo te kunnen betalen.

Denk er daarom even om....AFMELDING dient te geschieden bij de ledenadministratie/penningmeester en wel VOOR 1 JULI.
Een fijne zomerstop gewenst en tot ziens in augustus 2014.

Namens de ledenadministratie,
Mariska de Vries-Koers

Nieuwsoverzicht van Stânfries