Laatste nieuws

ALV 31 oktober 2017

Gepubliceerd door: bestuur op 6 Oktober 2017

Algemene Ledenvergadering (ALV) in de Utherne op dinsdagavond 31 oktober om 19.30uur. 

In de mail treft u de agenda en de notulen van de vorige ALV aan.
Speciaal uw aandacht voor de vacatures binnen het bestuur. Zoals u wellicht weet is de vereniging reeds lange tijd op zoek naar versterking binnen het bestuur. Het betreft een nieuwe voorzitter en secretaris. Ook indien u een financiële achtergrond hebt en wellicht op termijn wil doorschuiven naar de functie van penningmeester, dan bent u van harte welkom. In de mail treft u tevens de taakomschrijvingen aan van de voorzitter en secretaris (en van de penningmeester en wedstrijdsecretariaat), zodat u enig idee heeft wat dit inhoudt. Voor vragen over deze functies kunt u zich wenden tot het huidige bestuur

Mochten zich op korte termijn geen kandidaten melden voor de vacatures binnen het bestuur, dan komt het voortbestaan van onze vereniging in gevaar.
Wij stellen het dan ook zeer op prijs dat u, als lid of als ouders van een kind bij onze vereniging, serieus wilt overwegen ons te komen helpen. En mocht u zich zelf niet geschikt achten; wellicht kent u iemand in uw kennissenkring die dit wel is.

Nieuwsoverzicht van Stânfries