Laatste nieuws

Algemene Ledenvergadering wo 14 oktober 2015

Gepubliceerd door: H. Kuipers op 10 Oktober 2015

Beste Stânfries leden,

Woensdag 14 oktober 2015 om 19.00 uur wordt onze jaarlijkse ledenvergadering gehouden in de Utherne. De opkomst op dergelijke bijeenkomsten is helaas traditioneel laag, maar zolang alles loopt zoals het moet lopen binnen de vereniging, is dit wel jammer maar niet dramatisch.

Echter afgelopen seizoen was financieel een rampzalig jaar voor onze club. De vereniging heeft een verliesjaar van meer dan 5.000 euro achter de rug en als we zo door gaan, houdt  Stânfries  over twee jaar op te bestaan. Dit laten we natuurlijk niet gebeuren, dus wordt er druk gezocht naar oplossingen om structurele tekorten op jaarbasis te voorkomen. Aangezien in de kostensfeer weinig valt te bezuinigen, moeten we dit vooral zoeken aan de opbrengsten kant. Te denken valt aan contributieverhogingen, meer sponsoren en/of het organiseren van acties. Met name bij deze laatste twee punten is de inzet van de leden van belang.

Over bovenstaande wordt echter door de leden heel verschillend gedacht, gezien de reactie(s) die sommige leden hebben gestuurd naar aanleiding van de verstuurde nieuwsbrief in september en de geluiden in de wandelgangen.

Daarom roepen we een ieder op die zijn of haar mening op dit punt kenbaar wil maken om de jaarlijkse algemene ledenvergadering te bezoeken, waar we dit als punt 11 op de agenda hebben gezet. Tevens zal het bestuur uitleg geven over hoe we voor seizoen 2015/2016 de begroting sluitend denken te maken. Dit is echter een voorstel en wij staan open voor goede ideeën van de leden op dit punt. Wij hopen door deze oproep op input van jullie kant! Wanneer je door allerlei omstandigheden niet aanwezig kunt zijn op deze vergadering, maar je hebt wel ideeën dan stellen we het zeer op prijs dat deze worden gemaild naar een van de bestuursleden (zie emailadressen op de website) en dan nemen we deze mee in de vergadering.

Klik hier voor de agenda
Klik hier voor de notulen van de ALV van oktober 2014

Tot ziens op woensdag 14 oktober!

Met vriendelijke groet
Het bestuur

Nieuwsoverzicht van Stânfries