Contributie

Verenigingscontributie
Senioren € 13,50 p/maand
Junioren * € 10,50 p/maand
Circulatie * € 10,25 p/maand
Spelerskaart Nevobo
Senioren € 40,- p/seizoen
Junioren ** € 30,- p/seizoen
Circulatie *** € 15,- p/seizoen

* = Op 1 oktober nog geen 16 jaar.
** = Op 1 oktober tussen 12-16 jaar.
*** = CMV leden op 1 oktober jonger dan 12 jaar.

Bijdrage extra trainingen:

Leden van teams die 2x per week trainen ontvangen een aanvullende nota. De hoogte van de extra contributie is als volgt:

Circulatie € 95,-
Meisjes B/C € 100,-
Meisjes A € 115,-
Dames € 115,-

Contributienota's worden verstuurd in oktober (periode juli t/m december) en januari (periode januari t/m juni). Elk 50% van de jaarlijkse contributie.

Opzeggingen

Opzeggingen altijd voor 1 mei van elk jaar en schriftelijk bij de ledenadministratie of penningmeester.

Opzeggingen gedurende het jaar worden als volgt afgehandeld:

  • Leden die opzeggen tussen 1 mei en 1 juli betalen geen contributie, echter wel de nevobobijdragen van het komende seizoen.
  • Opzeggingen tussen 1 juli en 1 januari betalen een half seizoen (t/m december) inclusief de gehele nevoboseizoensbijdrage.
  • Opzeggingen tussen 1 januari en 30 april betalen voor het gehele seizoen.