Bestuur en commissies

Bestuur Jeugdcommissie
Mariska de Vries Waarnemend voorzitter

Martien Staalsmid

 
Nina Hieleman Secretaris Sonja Holkema  
Yvonne Buren Wedstrijdsecretaris Jantina de Jong Circulatieteams
Annie Hofstee

Penningmeester

Esther Hopma

 
Annie Hofstee Leden administratie

Ria Damstra

 

 

Ledenadministratie

Jeugdcoördinatoren
Rixt Bootsma   Henk Sybrandy


Alie van der Zee


Inge Klasen


Simone de Heer  

 

Sponsorcommissie Materialen commissie
Erna Frankena
Hester Dijkstra
Geertje Hoekstra


Julien de Vries      
       
Activiteitencommissie Social media
Jitske Zijlstra   Mandy Graafsma Website
Mandy Graafsma   Esther Hobma Website circulatieteams
Marije Hitzert   Mariska Veenstra Facebook, Instagram jeugd
    Mandy Graafsma, Erna Frankena Facebook, Instagram dames