Bestuur en commissies

Bestuur Jeugdcommissie
- vacature - Voorzitter Martien Staalsmid  
Nina Hielema Secretaris Sonja Holkema  
Mariska de Vries Wedstrijdsecretaris Jantina de Jong circulatieteams
Annie Hofstee Penningmeester Ester Hobma  
  lid    
Ledenadministratie Jeugdcoördinatoren
Rixt Bootsma   Henk Sybrandy  
    Alie van der Zee  
    Inge Klasen  
    Annemarie Visser  
Sponsorcommissie Materialen commissie
Erna Frankena   Hester Dijkstra  
Geertje Hoekstra      
       
       
Activiteitencommissie Social media
Jitske Zijlstra     Website
Mandy Graafsma   Ester Hobma Website circulatieteams
Marije Hitzert   Mariska Veenstra;  Facebook, Instagram jeugd
    Mandy Graafsma; Erna Frankena Facebook, Instagram dames