Bestuur en commissies

Bestuur Jeugdcommissie
- vacature - Voorzitter Martien Staalsmid  
Durkje Bergstra Secretaris Sven Slikkerveer  
Mariska de Vries Wedstrijdsecretaris Sonja Holkema  
Karin Lanting Penningmeester Ester Hobma circulatieteams
Gethy Kroese lid    
Ledenadministratie Jeugdcoördinatoren
Rixt Bootsma   Henk Sybrandy  
    Alie van der Zee  
    Inge Klasen  
    Annemarie Visser circulatieteams
Sponsorcommissie Materialen commissie
Marjan Hoekstra   Marjan Hoekstra  
Geertje Hoekstra   Rixt Bootsma ballencommissie
       
       
Activiteitencommissie Social media
Jitske Zijlstra   Sven Slikkerveer Website
Geertje Hoekstra   Ester Hobma Website circulatieteams
Marije Hitzert   Mariska Veenstra; Facebook, Instagram